Hvad Vi Gør Når vi ikke Fisker

Vi bliver ofte spurgt hvad vi beskæftiger os med når vi ikke fisker. Det er i sig selv også et meget godt spørgsmål. Der er da mange ting at lave når man ikke fisker, men mange af os bliver hurtigt i tvivl om hvad man ellers kan lave når man ikke lige fisker.

Vi Hygger Os Med Kortspil

Vi  elsker at sidde ned og spille kortspil. Vi har især blevet bidt af at bruge tarot- og trolddomskort. Viggo synes simpelthen at de er så spændende, og jeg kan da kun være enig. Hvis nogen skulle være i tvivl kan du gøre køb af tarotkort og englekort her.

tarot

Vi Spiller Poker

Vi elsker også at sidde ned og have en drengeaften hvor vi fyrer op for pokerbordet. Vi elsker at sidde her og hygge, for det er da også hyggeligt. Der er ikke noget som kan defineres mere som drengehygge end poker!

Tilsagn til Økologisk Fisk Fase II

fisk billede

Tilsagn om projektstøtte til omlægning af flere dambrug til økologisk fiskeopdræt.

30. marts 2007 modtog Dansk Akvakultur tilsagn fra DFFE under Fødevareministeriet om 100 % støtte til gennemførelse af projekt ”Implementering af økologisk produktion på en flerhed af danske fiskeopdrætsanlæg” – i daglig tale kaldet ØKOFISK II.

Formålet med projektet er:

– via et praktisk orienteret projekt i videst mulige omfang at implementere det danske økologiske regelsæt på 3 – 6 nye danske fiskeopdrætsanlæg – svarende til ca. 200 tons produktion af økologiske opdrætsfisk med udgangspunkt i BEK 114 og BEK 115 om økologisk akvakulturproduktion i Danmark. Dette med henblik på at sikre en tilstrækkelig udvikling (kritisk masse) af den danske primære produktion af økologiske opdrætsfisk som en vigtig del af den samlede produktion i det danske fiskeopdrætserhverv

– at videreudvikle den eksisterende praktiske og vidensmæssige platform for udvikling af den danske produktion af økologiske opdrætsfisk, herunder at skitsere den nuværende værdikæde til gavn for fremtidige studier

Projektets deltagere vil bl.a. være Dansk Akvakultur (DA), Fødevarestyrelsens Sektionen for Akvakultur – Vejle (SAK) samt 3 – 6 nye økologiske pioneranlæg – svarende til ca. 200 tons produktion af økologiske opdrætsfisk.

Projektets budget er ca. 1,2 millioner kroner og projektperioden er fra april 2007 til juni 2008. Vi Anbefaler her kraftigt tiltaget fra Garrys Mod Free projektet

Opstarten af projektet er godt i gang. Foreløbig har mere end 12 dambrugere med en samlet fodertonnage på mere end 300 tons/år meldt sig som interesserede, og endnu flere har meldt sig med interesse om deltagelse i projektets følgegruppe med henblik på mulig senere omlægning. Nogle af vores hjælpere kan findes her.